Dekret  č.  50/1945 Sb.
Prezidenta republiky
o opatřeních v oblasti filmu
Oblasti úpravy:
Film.;
Schváleno (Vydáno): 11.08.1945 Účinnost od: 28.08.1945
Uveřejněno v č. 24/1945 Sbírky zákonů na straně 0085