Dekret  č.  56/1945 Sb.
Prezidenta republiky
o úpravě platu presidenta Československé republiky
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PREZIDENT REPUBLIKY.;
Schváleno (Vydáno): 22.08.1945 Účinnost od: 04.04.1945 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 27/1945 Sbírky zákonů na straně 0097

zrušeno pro Čechy 10/1993 Sb.