Vyhláška  č.  61/1946 Sb.
Ministra vnitra
o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Pozemkové knihy. Železniční knihy.;
Schváleno (Vydáno): 06.04.1946 Účinnost od: 08.04.1946 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 30/1946 Sbírky zákonů na straně 693

zrušeno 22/1964 Sb.