Zákon  č.  268/1949 Sb.
Národního shromáždění
o matrikách
Oblasti úpravy:
UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Slovensko. Slovenská republika. Slovenský stát.;Poplatky správní.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Církve, řeholní řády, kongregace, náboženské společnosti.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.1949 Účinnost od: 01.01.1950 Zrušeno: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 86/1949 Sbírky zákonů na straně 0760

zrušeno pro Slovensko 154/1994 Z.z.
zrušeno pro Čechy 301/2000 Sb.