Vyhláška  č.  77/1921 Sb.
Ministra spravedlnosti
, kterou se odsunuje pro některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Pozemkové knihy. Železniční knihy.;
Schváleno (Vydáno): 19.02.1921 Účinnost od: 28.02.1921 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 18/1921 Sbírky zákonů na straně 145

zrušeno 22/1964 Sb.