Nařízení  č.  161/1950 Sb.
Vlády Československé republiky
o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.1950 Účinnost od: 23.12.1950 Zrušeno: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 67/1950 Sbírky zákonů na straně 0678

zrušeno pro Čechy 301/2000 Sb.