Vládní nařízení  č.  176/1950 Sb.
Vlády Československé republiky
o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám
Oblasti úpravy:
Osoby právnické.;Družstva a družstevní svazy. Výrobní a spotřební družstva.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Exekuční prostředky k vydobytí nepeněžního plnění.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.1950 Účinnost od: 01.01.1951 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 70/1950 Sbírky zákonů na straně 707

zrušeno 99/1963 Sb.