Nařízení  č.  180/1950 Sb.
Ministra spravedlnosti
o exekuci na peněžité pohledávky a plat
Oblasti úpravy:
Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Exekuční prostředky k vydobytí nepeněžního plnění.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.1950 Účinnost od: 01.01.1951 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 70/1950 Sbírky zákonů na straně 711

zrušeno 99/1963 Sb.