Nařízení  č.  12/1953 Sb.
Ministra spravedlnosti
o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;POVINNÉ DODÁVKY, NÁKUP, VÝKUP, PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ.;
Schváleno (Vydáno): 21.02.1953 Účinnost od: 01.03.1953 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 8/1953 Sbírky zákonů na straně 153

zrušeno 99/1963 Sb.