Nařízení  č.  74/1953 Sb.
Vlády Československé republiky
o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.1953 Účinnost od: 03.09.1953 Zrušeno: 01.09.1957
Uveřejněno v č. 43/1953 Sbírky zákonů na straně 309

zrušeno 32/1957 Sb.