Nařízení  č.  84/1953 Sb.
Vlády Československé republiky
o úpravě pojistného národního pojištění
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;
Schváleno (Vydáno): 28.09.1953 Účinnost od: 01.06.1953 Zrušeno: 01.01.1957
Uveřejněno v č. 49/1953 Sbírky zákonů na straně 343

zrušeno 54/1956 Sb.