Zákon  č.  1/1955 Zb. SNR
Slovenskej národnej rady
o štátnej ochrane prírody
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.1955 Účinnost od: 28.10.1955 Zrušeno: 01.01.1995
Uveřejněno v č. 1/1955 Zbierky zákonov SNR na straně 0001

zrušeno 287/1994 Z.z.