Vyhláška  č.  14/1922 Sb.
Ministra spravedlnosti
, kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
Oblasti úpravy:
Pozemkové knihy. Železniční knihy.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.1921 Účinnost od: 29.12.1921 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 7/1922 Sbírky zákonů na straně 74

zrušeno 22/1964 Sb.