Vyhláška  č.  70/1959 Sb.
Ministra spravedlnosti
o úplném znění občanského soudního řádu
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.1959 Účinnost od: 10.12.1959 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 33/1959 Sbírky zákonů na straně 209

zrušeno 99/1963 Sb.