Vyhláška  č.  26/1960 Sb.
Ministerstva zemědělství
o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 10.03.1960 Účinnost od: 01.04.1960 Zrušeno: 01.03.1962
Uveřejněno v č. 11/1960 Sbírky zákonů na straně 74

zrušeno 23/1962 Sb.