Vyhláška  č.  34/1961 Sb.
Ministra spravedlnosti
, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Pracovní podmínky odsouzených.;
Schváleno (Vydáno): 18.04.1961 Účinnost od: 01.05.1961 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 15/1961 Sbírky zákonů na straně 98

zrušeno 99/1963 Sb.