Vyhláška  č.  61/1961 Sb.
Ministra vnitra
o blokovém řízení
Oblasti úpravy:
Blokové řízení.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.1961 Účinnost od: 01.07.1961 Zrušeno: 01.07.1990
Uveřejněno v č. 26/1961 Sbírky zákonů na straně 0179

zrušeno pro Čechy 200/1990 Sb.
zrušeno pro Slovensko 372/1990 Sb.