Zákon  č.  140/1961 Sb.
Národního shromáždění
Trestní zákon
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ.;TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI.;TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ.;TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ.;TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ.;TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI.;TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI.;TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNÍ SLUŽBĚ.;TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH.;TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU.;TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;ORGANIZACE.;TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ.;TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE.; ...
Schváleno (Vydáno): 29.11.1961 Účinnost od: 01.01.1962 Zrušeno: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 65/1961 Sbírky zákonů na straně 0465

zrušeno pro Slovensko 300/2005 Z.z.
zrušeno pro Čechy 40/2009 Sb.