Zákon  č.  23/1962 Sb.
Národního shromáždění
o myslivosti
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;MYSLIVOST.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Správa ve věcech sdružování. Spolkové právo.;Pokuty. Blokové pokuty.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Nájem pozemku. Pacht.;
Schváleno (Vydáno): 23.02.1962 Účinnost od: 01.03.1962 Zrušeno: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 12/1962 Sbírky zákonů na straně 0121

zrušeno pro Čechy 449/2001 Sb.
zrušeno pro Slovensko 274/2009 Z.z.