Vyhláška  č.  25/1962 Sb.
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.1962 Účinnost od: 01.03.1962 Zrušeno: 01.04.1965
Uveřejněno v č. 12/1962 Sbírky zákonů na straně 149

zrušeno 22/1965 Sb.