Vyhláška  č.  74/1962 Sb.
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 20.07.1962 Účinnost od: 01.08.1962 Zrušeno: 01.01.1964
Uveřejněno v č. 39/1962 Sbírky zákonů na straně 345

zrušeno 74/1962 Sb.