Vyhláška  č.  79/1963 Sb.
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 05.10.1963 Účinnost od: 17.10.1963 Zrušeno: 01.06.1988
Uveřejněno v č. 44/1963 Sbírky zákonů na straně 0291

zrušeno pro Čechy 20/1988 Sb.
zrušeno pro Slovensko 99/1993 Z.z.