Zákon  č.  99/1963 Sb.
Národního shromáždění
občanský soudní řád
Oblasti úpravy:
PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;Mediace. Řešení konfliktů.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;DOKAZOVÁNÍ V OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ.;OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.;OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;VOLEBNÍ SOUSTAVA A VOLEBNÍ PRÁVO.;Předběžná opatření v občanském právu.;Právní postavení státních zástupců (prokurátorů).; ...
Schváleno (Vydáno): 04.12.1963 Účinnost od: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 56/1963 Sbírky zákonů na straně 0383

Pozn.: Autory komentáře Wolters Kluwer jsou Ludvík David, Milana Hrušáková, František Ištvánek, Vít Jakšič, Naděžda Javůrková, Miroslava Jirmanová, Martina Kasíková, Petr Lavický, Alena Macková, Alice Sedláková, Petr Smolík, Jiří Spáčil, Jaruška Stavinohová, Renáta Šínová, Petr Šuk, Marie Vokřinková, František Vondruška, Jan Záruba, Petr Zima, Milan Žondra. Autory komentáře Havlíček Brain Team jsou Jaromír Jirsa, Eva Bartůňková, Vladimír Beran, Marek Doležal, Pavel Charvát, Kryštof Janek, František Korbel, Tomáš Lichovník, Jaroslav Mádr, Tomáš Mottl, Daniel Paľko, Bohuslav Petr, Viktor Sedlák, Peter Trebatický, Monika Vacková, Kateřina Vančurová, Petr Vojtek, Karel Havlíček.
zrušeno pro Slovensko 160/2015 Z.z.