Zákon  č.  99/1963 Sb.
Národního shromáždění
občanský soudní řád
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;Mediace. Řešení konfliktů.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;DOKAZOVÁNÍ V OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ.;OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.;OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;VOLEBNÍ SOUSTAVA A VOLEBNÍ PRÁVO.;Obchodní věstník;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.; ...
Schváleno (Vydáno): 04.12.1963 Účinnost od: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 56/1963 Sbírky zákonů na straně 0383

zrušeno pro Slovensko 160/2015 Z.z.