Vyhláška  č.  103/1963 Sb.
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana volně žijících živočichů.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.1963 Účinnost od: 19.12.1963 Zrušeno: 01.04.2004
Uveřejněno v č. 58/1963 Sbírky zákonů na straně 0492

zrušeno pro Slovensko 139/2002 Z.z.
zrušeno pro Čechy 99/2004 Sb.