Zákon  č.  22/1964 Sb.
Národního shromáždění
o evidenci nemovitostí
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Služebnosti a věcná břemena.;Vztah národních výborů k jiným orgánům a organizacím.;Smlouva o převodu anebo nájmu budovy.;Smlouva o převodu anebo nájmu pozemku.;Vydržení.;Smlouva o převodu anebo nájmu jiné nemovitosti.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.1964 Účinnost od: 01.04.1964 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 11/1964 Sbírky zákonů na straně 0061

zrušeno pro Slovensko 266/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 344/1992 Sb.