Zákon  č.  40/1964 Sb.
Národního shromáždění
občanský zákoník
Oblasti úpravy:
VLASTNICKÉ PRÁVO OBECNĚ.;ZASTOUPENÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;PŘEDMĚT OBČANSKÉHO PRÁVA.;SUBJEKTY OBČANSKÉHO PRÁVA.;Mediace. Řešení konfliktů.;DĚDICKÉ PRÁVO.;BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ. NEOPRÁVNĚNÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH V OBČAN. PRÁVU.;ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA PRODLENÍ V OBČAN. PRÁVU.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;ZÁVAZKOVÉ (OBLIGAČNÍ) PRÁVO. OBČANSKOPRÁVNÍ ZÁVAZKY.;OSOBNÍ VLASTNICTVÍ.;OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;Sídlo. Adresa.;Služebnosti a věcná břemena.; ...
Schváleno (Vydáno): 26.02.1964 Účinnost od: 01.04.1964 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 19/1964 Sbírky zákonů na straně 0201

zrušeno pro Čechy 89/2012 Sb.