Vyhláška  č.  62/1964 Sb.
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;Rostlinná výroba.;Chmelařství. Chmel. Chmelnice.;Ovocnářství. Ovoce.;Semenářství. Semena.;Vinařství. Víno.;Ochrana rostlin pesticidy.;Ochrana rostlin herbicidy a ostatními přípravky.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.1964 Účinnost od: 01.04.1964 Zrušeno: 01.01.1997
Uveřejněno v č. 28/1964 Sbírky zákonů na straně 0374

zrušeno pro Čechy 147/1996 Sb.