Zákon  č.  101/1964 Sb.
Národního shromáždění
o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.1964 Účinnost od: 01.07.1964 Zrušeno: 01.01.1976
Uveřejněno v č. 44/1964 Sbírky zákonů na straně 0553

zrušeno 121/1975 Sb.