Zákon  č.  103/1964 Sb.
Národního shromáždění
o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Oblasti úpravy:
PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Členství v JZD, práva a povinnosti členů.;Pracovní úrazy.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Pohřebné. Příspěvek na pohřeb.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; ...
Schváleno (Vydáno): 04.06.1964 Účinnost od: 01.07.1964 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 45/1964 Sbírky zákonů na straně 0633

Pozn.: §§ 39 až 41 a §§ 43 aaa 44, § 60 ods. 1 a 2 a §§ 75 až 77 nabývají účinnosti až 1.1.1965;
zrušeno pro Čechy 37/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 194/1994 Z.z.