Zákon  č.  33/1965 Sb.
Národního shromáždění
o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
Oblasti úpravy:
Zánik závazku, prekluze v občanském právu.;Postih (regres).;Odborové organizace v pracovním právu.;Bezpečnost práce (obecně).;Pracovní úrazy.;Nemoci z povolání.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.1965 Účinnost od: 01.05.1965 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 18/1965 Sbírky zákonů na straně 0161

zrušeno pro Čechy 550/1991 Sb.
zrušeno pro Slovensko 7/1993 Z.z.