Zákon  č.  65/1965 Sb.
Národního shromáždění
Zákoník práce
Oblasti úpravy:
ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;PÉČE O PRACOVNÍKY.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.;DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;PRACOVNÍ PRÁVO.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Bezdůvodné obohacení (v pracovním právu).; ...
Schváleno (Vydáno): 16.06.1965 Účinnost od: 01.01.1966 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357

zrušeno pro Slovensko 311/2001 Z.z.
zrušeno pro Čechy 262/2006 Sb.