Vyhláška  č.  133/1965 Sb.
Ústřední správy geodézie a kartografie
o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.1965 Účinnost od: 16.12.1965 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 55/1965 Sbírky zákonů na straně 0727

zrušeno pro Slovensko 266/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 344/1992 Sb.