Zákon  č.  81/1966 Sb.
Národního shromáždění
o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Oblasti úpravy:
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.;Redaktoři.;Jiné neperiodické a periodické publikace.;Časopisy. Periodika.;Tisk (všeobecně).;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.1966 Účinnost od: 01.01.1967 Zrušeno: 14.03.2000
Uveřejněno v č. 36/1966 Sbírky zákonů na straně 0433

zrušeno pro Čechy 46/2000 Sb.
zrušeno pro Slovensko 167/2008 Z.z.