Vyhláška  č.  4/1967 Sb.
Ministerstva zemědělství
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Ochrana volně žijících živočichů.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.1967 Účinnost od: 01.02.1967 Zrušeno: 01.06.1988
Uveřejněno v č. 2/1967 Sbírky zákonů na straně 14

zrušeno pro Slovensko 172/1975 Sb.
zrušeno pro Čechy 20/1988 Sb.