Vyhláška  č.  124/1967 Sb.
Ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení
o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ústavy pro tělesně postižené.;Domovy mládeže.;Náklady zdravotní péče.;Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.;Mládež. Mladiství. Studenti a učni.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.1967 Účinnost od: 01.01.1968 Zrušeno: 01.09.1996
Uveřejněno v č. 46/1967 Sbírky zákonů na straně 0458

zrušeno pro Čechy 221/1996 Sb.
zrušeno pro Slovensko 245/2008 Z.z.