Zákon  č.  29/1968 Sb.
Národního shromáždění
o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.1968 Účinnost od: 09.03.1968 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 10/1968 Sbírky zákonů na straně 0070

zrušeno pro Slovensko 377/1990 Sb.
zrušeno pro Čechy 51/2020 Sb.