Nařízení  č.  36/1968 Sb.
Vlády Československé socialistické republiky
, kterým se vytvářejí okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.1968 Účinnost od: 20.03.1968 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 11/1968 Sbírky zákonů na straně 0093

zrušeno pro Čechy 51/2020 Sb.