Zákon  č.  84/1968 Sb.
Národního shromáždění
, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Oblasti úpravy:
Časopisy. Periodika.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.1968 Účinnost od: 28.06.1968 Zrušeno: 14.03.2000
Uveřejněno v č. 26/1968 Sbírky zákonů na straně 0238

zrušeno pro Čechy 46/2000 Sb.
zrušeno pro Slovensko 167/2008 Z.z.