Zákon  č.  88/1968 Sb.
Národního shromáždění
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Oblasti úpravy:
Vláda ČSFR (ČSR, ČSSR).;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Odborové organizace v pracovním právu.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Centrální (federální) ministerstva a ústřední orgány státní správy.;Podpora při narození dítěte. Porodné.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.1968 Účinnost od: 01.07.1968 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 27/1968 Sbírky zákonů na straně 0248

zrušeno pro Slovensko 413/2002 Z.z.
zrušeno pro Slovensko 461/2003 Z.z.
zrušeno pro Čechy 187/2006 Sb.