Vyhláška  č.  94/1968 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví
, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Podpora při narození dítěte. Porodné.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.1968 Účinnost od: 01.07.1968 Zrušeno: 01.01.1976
Uveřejněno v č. 27/1968 Sbírky zákonů na straně 268

zrušeno 128/1975 Sb.