Směrnice  č.  VII/5-362/68
Ministerstva zemědělství a výživy
, kterou se vydávají podrobnější předpisy o myslivosti
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 17.04.1968 Účinnost od: 01.07.1968 Zrušeno: 01.06.1988
Uveřejněno v č. 33/1968 Sbírky zákonů na straně 0326

zrušeno 20/1988 Sb.