Zákon  č.  127/1968 Sb.
Národního shromáždění
o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
Oblasti úpravy:
Centrální (federální) ministerstva a ústřední orgány státní správy.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Časopisy. Periodika.;
Schváleno (Vydáno): 13.09.1968 Účinnost od: 26.09.1968 Zrušeno: 29.03.1990
Uveřejněno v č. 36/1968 Sbírky zákonů na straně 0346

zrušeno 86/1990 Sb.