Ústavní zákon  č.  143/1968 Sb.
Národního shromáždění
o československé federaci
Oblasti úpravy:
ÚSTAVA. ÚSTAVNÍ ZÁKONY.;STÁTNÍ ZŘÍZENÍ.;ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE.;NÁRODNÍ VÝBORY.;PREZIDENT REPUBLIKY.;STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.;ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.;ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; ...
Schváleno (Vydáno): 27.10.1968 Účinnost od: 01.01.1969 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 41/1968 Sbírky zákonů na straně 0381

zrušeno pro Slovensko 460/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 1/1993 Sb.