Zákon  č.  161/1968 Sb.
Národního shromáždění
o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Odbojová protifašistická činnost.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.1968 Účinnost od: 01.01.1969 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 46/1968 Sbírky zákonů na straně 0439

zrušeno pro Čechy 37/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 194/1994 Z.z.