Zákon  č.  2/1969 Sb.
České národní rady
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Oblasti úpravy:
Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 08.01.1969 Účinnost od: 08.01.1969
Uveřejněno v č. 1/1969 Sbírky zákonů na straně 0016

Pozn.: Též označován jako "Kompetenční zákon".