Zákonné opatření  č.  99/1969 Sb.
Předsednictva Národního shromáždění
o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Učitelé vysokých škol.;Ochrana veřejného pořádku.;Odborové organizace v pracovním právu.;
Schváleno (Vydáno): 22.08.1969 Účinnost od: 22.08.1969 Zrušeno: 01.01.1970
Uveřejněno v č. 33/1969 Sbírky zákonů na straně 0385

Pozn.: ztráta platnosti předpisu dnem 31.12.1969;
zrušeno 99/1969 Sb.