Vyhláška  č.  7/1970 Sb.
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
doplnenie vyhlášky o blokovom konaní
Oblasti úpravy:
Blokové řízení.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.1970 Účinnost od: 25.02.1970 Zrušeno: 01.10.1990
Uveřejněno v č. 2/1970 Sbírky zákonů na straně 0009

zrušeno 372/1990 Sb.