Vyhláška  č.  74/1970 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.1970 Účinnost od: 17.07.1970 Zrušeno: 01.08.1991
Uveřejněno v č. 22/1970 Sbírky zákonů na straně 0345

zrušeno 306/1991 Sb.