Zákon  č.  131/1970 Sb.
Slovenskej národnej rady
o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Vztah národních výborů k jiným orgánům a organizacím.;
Schváleno (Vydáno): 28.12.1970 Účinnost od: 01.01.1971 Zrušeno: 24.11.1990
Uveřejněno v č. 39/1970 Sbírky zákonů na straně 0583

zrušeno 369/1990 Sb.