Zákon  č.  106/1971 Sb.
Federálního shromáždění
o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.1971 Účinnost od: 20.10.1971 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 29/1971 Sbírky zákonů na straně 0553

zrušeno pro Čechy 37/1993 Sb.